Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Black Water November
Black Water November
Nov 24, 2022 12:48:01 PM

November markerer en spesiell fokusperiode for oss i Kompa, hvor vi belyser en ofte oversett utfordring i varmeanlegg – ...

Væskeprøve og analyse
Væskeprøve og analyse
Nov 9, 2022 1:57:36 PM

Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne energianlegg. Komponentene i anl...

En grundig introduksjon til fjernvarme
En grundig introduksjon til fjernvarme
Oct 28, 2022 10:02:32 PM

Fjernvarme er en fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang rekke energikilder, slik som spillvarme fra indu...

Fyringskurve
Fyringskurve
Oct 14, 2022 12:44:12 PM

Fyringskurve for varmeanlegg En strategi for å regulere vannbårne varmeanlegg er å justere fyringskurven. Dette innebære...

Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
Oct 5, 2022 11:04:43 AM

Fjernvarme og vannbehandling Hvorfor er vannbehandling så viktig på sekundærsiden for å oppnå god varmeoverføring. Å vær...

Oljekjel
Oljekjel
Sep 1, 2022 2:40:08 PM

Med innføringen av forbudet mot fossilt brensel til oppvarming av bygg i januar 2020, tok Norge et betydelig skritt mot ...

Effektiv energiutnyttelse med solfangere
Effektiv energiutnyttelse med solfangere
Sep 1, 2022 2:38:51 PM

Solfangere tilbyr en bærekraftig måte å utnytte solenergi for oppvarming av boliger og tappevann. Disse anleggene, som i...

Væske-til-vann-varmepumpe
Væske-til-vann-varmepumpe
Sep 1, 2022 2:35:51 PM

En væske-til-vann-varmepumpe, ofte referert til som bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe, representerer en...

Biokjel
Biokjel
Sep 1, 2022 2:34:27 PM

Biokjel er en av de fire støtteberettigede alternativene til oljefyr fra Enova. En biokjel representerer en bærekraftig ...

Hva forteller fargen på vannprøven?
Hva forteller fargen på vannprøven?
Aug 24, 2022 12:31:42 PM

For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket varmeanlegg eller kjøleanlegg anbefales det å gjennomføre en væskeanaly...