Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Hvordan fungerer vannbehandling med Inspektor?
Hvordan fungerer vannbehandling med Inspektor?
Jan 27, 2024 8:39:18 PM

Inspektor genererer en innsiktsrapport ved å kombinere vår fagkunnskap med kartleggingsdata, analyseresultat fra væskepr...

Optimal vannbehandling: Veien til økt energieffektivitet og bærekraft
Optimal vannbehandling: Veien til økt energieffektivitet og bærekraft
Jan 26, 2024 10:26:44 PM

I løpet av det siste året har Norge gjort signifikante fremskritt innen energieffektivitet og bærekraft, spesielt innen ...

Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
Jun 1, 2023 10:51:48 PM

Det finnes flere typer analyser man kan gjøre av væsken fra lukkede varmeanlegg eller kjøleanlegg. Forskjellige utfordri...

Black Water November
Black Water November
Nov 24, 2022 12:48:01 PM

November markerer en spesiell fokusperiode for oss i Kompa, hvor vi belyser en ofte oversett utfordring i varmeanlegg – ...

Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
Oct 5, 2022 11:04:43 AM

Fjernvarme og vannbehandling Hvorfor er vannbehandling så viktig på sekundærsiden for å oppnå god varmeoverføring. Å vær...

Hva forteller fargen på vannprøven?
Hva forteller fargen på vannprøven?
Aug 24, 2022 12:31:42 PM

For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket varmeanlegg eller kjøleanlegg anbefales det å gjennomføre en væskeanaly...

Inntaksvannet i Norge
Inntaksvannet i Norge
May 9, 2022 4:24:39 PM

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dett...

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
May 9, 2022 4:24:27 PM

Forbehandling av påfyllingsvann I Norge fylles de fleste lukkede varme- og kjøleanlegg opp med kommunalt nettvann. Bruk ...

Hensikten med vannbehandling
Hensikten med vannbehandling
May 9, 2022 4:24:09 PM

Vannbehandling i lukkede varme- og kjølesystemer er avgjørende for å unngå korrosjon, sedimentering og beleggdannelse. U...

Diffusjon
Diffusjon
May 9, 2022 4:23:28 PM

Dersom et lukket varme- eller kjøleanlegg består av plastmaterialer uten diffusjonssperre kan oksygen diffundere inn i a...