Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Fjernvarme - hvordan fungerer det?
Fjernvarme - hvordan fungerer det?
Aug 22, 2022 2:20:47 PM

Fjernvarme representerer et energisystem hvor varmeenergi produseres sentralt og distribueres til ulike lokasjoner for o...

Biofilm og begroing i lukkede energianlegg
Biofilm og begroing i lukkede energianlegg
Aug 1, 2022 9:32:09 AM

I lukkede varme- og kjøleanlegg kan bakterievekst være en utfordring. I anlegg der temperaturen ligger mellom 20-50 grad...

Hvorfor trenger lukkede energianlegg filter?
Hvorfor trenger lukkede energianlegg filter?
Jul 31, 2022 8:29:21 PM

Lukkede energisystemer, som varmtvannsoppvarming og kjølevannsystemer for bygningskomfort eller industrielle applikasjon...

Navigering av utfordringer i lukkede kjøleanlegg
Navigering av utfordringer i lukkede kjøleanlegg
May 18, 2022 12:31:58 PM

Kjøleanlegg spiller en sentral rolle i å opprettholde optimal temperatur og luftkvalitet, spesielt i bygg med høy varmeu...

Plastrør og diffusjon
Plastrør og diffusjon
May 9, 2022 4:25:38 PM

Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig. Plastrør slipper nemlig oksygen igjennom dersom ...

Materialer og egenskaper
Materialer og egenskaper
May 9, 2022 4:25:17 PM

I lukkede energianlegg benyttes en lang rekke materialer med ulike egenskaper. Valget av materialer er i stor grad baser...

Kvalitetssjekk ved prosjektering
Kvalitetssjekk ved prosjektering
May 9, 2022 4:25:00 PM

Det er mange viktige hensyn som må tas ved prosjektering av et lukket energianlegg. Rørentreprenøren har vanligvis gode ...

Inntaksvannet i Norge
Inntaksvannet i Norge
May 9, 2022 4:24:39 PM

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dett...

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
May 9, 2022 4:24:27 PM

Forbehandling av påfyllingsvann I Norge fylles de fleste lukkede varme- og kjøleanlegg opp med kommunalt nettvann. Bruk ...

Hensikten med vannbehandling
Hensikten med vannbehandling
May 9, 2022 4:24:09 PM

Vannbehandling i lukkede varme- og kjølesystemer er avgjørende for å unngå korrosjon, sedimentering og beleggdannelse. U...