Sort vann i anlegget er et dårlig tegn

Magnetitt i varmeanlegget kan gi svært negative resultater
Om vannet i energianlegget er sort eller grumsete kan det tyde på magnetitt i systemet

Uansett om korrosjonsprosessene har stoppet opp eller fortsatt pågår, vil tilstedeværelsen av magnetitt  kunne føre til flere skadelige konsekvenser for systemet

Sort vann i anlegget er et dårlig tegn

Om vannet i energianlegget er sort eller grumsete kan det tyde på magnetitt i systemet

Uansett om korrosjonsprosessene har stoppet opp eller fortsatt pågår, vil tilstedeværelsen av magnetitt  kunne føre til flere skadelige konsekvenser for systemet

Magnetitt i varmeanlegget kan gi svært negative resultater

Visste du at?

%

økt energibruk

Økning i pumpetrykket for å kompensere for 20 % redusert gjennomstrømning kan øke pumpens generelle energiforbruk med 95 %*
*Faktaboken om Hydronisk Energieffektivitet, (IMI Hydronic Engineering)

Visste du at?

%

økt energibruk

Økning i pumpetrykket for å kompensere for 20 % redusert gjennomstrømning kan øke pumpens generelle energiforbruk med 95 %*

*Faktaboken om Hydronisk Energieffektivitet, (IMI Hydronic Engineering)

Hva er magnetitt?

Magnetitt er et svart metallisk korrosjonsprodukt som dannes når jern korroderer ved redusert tilgang til oksygen

På våre kunnskapssider får du innsikt i den teoretiske fagkunnskapen som legger grunnlaget for å forstå og effektivt forhindre korrosjon i ditt anlegg

Jernkorrosjon

Når stål (som i hovedsak er en legering av jern og karbon) kommer i kontakt med oksygen og vann vil...

Hva forteller fargen på vannprøven?

For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket varmeanlegg eller kjøleanlegg anbefales det å...

Hvilke konsekvenser gir magnetitt?

Redusert effekt

Magnetitt sedimenterer og bygger seg opp over tid. Selv et tynt belegg reduserer effekten og hindrer varmeoverføring

Systemet  vil dermed kompensere for varmetapet og energikostnadene vil øke

Korrosjon

Magnetitt kan redusere levetiden til systemkomponentene og forårsake ytterligere korrosjonsskader

Svekkede komponenter kan føre til lekkasjer, feilfunksjon og kostbare utskiftninger

Blokkeringer

Magnetitt kan forårsake blokkeringer og redusert gjennomstrømning i rørsystemer og ventiler

Når systemet blir blokkert, øker arbeidsbelastningen for pumpene for å opprettholde strømmen. Dette fører til betydelige økninger i energiforbruket når pumpene må operere på høyt nivå

Tilstands­vurdering

Med Inspektor får du komplett oversikt over tilstanden til dine varmeanlegg eller kjøleanlegg

Løsningen inkluderer produktuavhengige anbefalinger for avvikshåndtering og driftsforbedringer levert av Kompas fageksperter

Inspektor

Løsningen er skybasert

Inspektor

Tilstands­vurdering

Med Inspektor får du komplett oversikt over tilstanden til dine varmeanlegg eller kjøleanlegg

Løsningen inkluderer produktuavhengige anbefalinger for avvikshåndtering og driftsforbedringer levert av Kompas fageksperter

Inspektor dashbord på mobil

Innsikt og tiltak

Dashbordet viser deg trender og historisk innsikt og lar deg følge effekten av tiltak

Inspektor varsler om mulige driftsutfordringer og lar deg velge hvilke tiltak som er mest kritiske og hvor du vil oppnå rask effekt når det gjelder å gjøre anlegget ditt mer energieffektivt

Inspektor dashbord på mobil

Innsikt og tiltak

Dashbordet viser deg trender og historisk innsikt og lar deg følge effekten av tiltak

Inspektor varsler om mulige driftsutfordringer og lar deg velge hvilke tiltak som er mest kritiske og hvor du vil oppnå rask effekt når det gjelder å gjøre anlegget ditt mer energieffektivt

Fordeler med Inspektor

Bedre energieffekt
Bærekraftige bygg
Reduserte energikostander
Færre driftsutfordringer

3.850,-

*eksklusive kartlegging og MVA

 • Feature Væskeanalyse ved akkreditert laboratorium
 • Feature Statusrapport med anbefalte tiltak
 • Feature Innsikt, historikk og trender
 • Feature Årlig oppfølging av anlegget

Gjelder fast avtale per lukkede energianlegg

Ta kontroll over ditt energianlegg

Med Inspektor kan du ta beslutninger basert på fagkunnskap og data for å oppnå optimal energieffektivitet fra dine anlegg

Anbefalingene fra våre fageksperter lar deg enkelt imøtekomme standardene fra den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Årlig kontroll med Inspektor sikrer i tillegg at utfordringer fanges opp før de leder til omfattende og dyre driftsproblemer

Ta kontroll over ditt energianlegg

Med Inspektor kan du ta beslutninger basert på fagkunnskap og data for å oppnå optimal energieffektivitet fra dine anlegg

Anbefalingene fra våre fageksperter lar deg enkelt imøtekomme standardene fra den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Årlig kontroll med Inspektor sikrer i tillegg at utfordringer fanges opp før de leder til omfattende og dyre driftsproblemer

3.850,-

*eksklusive kartlegging og MVA

 • Feature Væskeanalyse ved akkreditert laboratorium
 • Feature Statusrapport med anbefalte tiltak
 • Feature Innsikt, historikk og trender
 • Feature Årlig oppfølging av anlegget

Gjelder fast avtale per lukkede energianlegg

Sikre energieffektivitet og optimal drift

Kartlegging av dine energianlegg med Inspektor vil gi svar på om vannbehandlingsprogrammet er i tråd med anbefalingene fra veilederen for vannbehandling

Du kan enkelt utføre kartlegging selv, eller du velge en av våre pålitelige partnere til å gjøre det for deg

Ved å benytte en partner mottar du også løsningsforslag for gjennomføring av driftsforbedring eller ved behov for avvikshåndtering

Når du har sendt inn henvendelsen, vil en av våre erfarne rådgivere ta kontakt med deg for å tilby en uforpliktende løsning skreddersydd for dine behov

Hva kan du forvente?

 • Full innsikt i tilstanden til eget anlegg
 • Oppnå optimal drift
 • Opprettholde forventet levetid
 • Reduserer energibruk

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Fagkunnskap