Vannbehandling i lukkede systemer er en kompleks prosess som krever nøye vurdering og tilpasning til hvert enkelt systems behov. Ingen enkelt behandlingsprogram eliminerer korrosjon og avleiring i hver situasjon. Et vellykket program vil ofte involvere en kombinasjon av flere kjemikalier med ulike funksjoner, og et tett samarbeid mellom leverandør og kunde er avgjørende.

Leverandørens rolle og ansvar

Leverandøren har et ansvar for å:

Innhente relevant informasjon: Før man velger et vannbehandlingsprogram, er det essensielt å forstå systemets spesifikke behov og betingelser.

Vurdere behandlingsalternativer: Velg et behandlingsprogram basert på en grundig vurdering av systemets behov, kundens bekymringer, regulatoriske krav og produktvalgsbegrensninger.

Riktig overvåking: Følg opp behandlingsprogrammet med kontinuerlig overvåking av kjemiske, mikrobiologiske og fysiske parametere, inkludert overvåking av korrosjonshastigheter.


Vurderinger ved bruk av flerkomponentformuleringer

Når flerkomponentformuleringer brukes, er det viktig å sikre at behandlingsprogrammet er balansert. Dette innebærer:

Overvåking av komponentkonsentrasjoner: Regelmessig analyse for å oppdage eventuell ubalanse i behandlingsprogrammet, og tilrettelegging for justeringer for å gjenopprette balansen.

Kompatibilitet mellom biocider og korrosjonsinhibitorer: Sikre at alle komponenter er kompatible med hverandre for å unngå reduksjon i effektiviteten.

Årvåkenhet mot utmattelse av terskelkomponenter: Vær oppmerksom på at hvis visse komponenter blir forbrukt raskt, kan systemet bli sårbart for lokalisert korrosjon.

Testing og vurdering av vannbehandlingskjemikalier

Det er viktig å:

Vurdere termisk nedbrytning og katalytisk oksidasjon: Tester for å forstå potensielle effekter av høy varmeoverføringshastighet på vannbehandlingskjemikaliene.

Unngå uønsket mikrobiologisk vekst: Vær oppmerksom på at noen kjemikalier kan fremme mikrobiologisk vekst, enten direkte eller gjennom deres nedbrytningsprodukter. Bruk komplementære biocider når det er nødvendig.

Holdbarhet og lagring av kjemikalier

Sikre at kjemikalier har lang holdbarhet og ikke gjennomgår uønskede endringer under lagring, som re-krystallisering eller faseseparasjon ved fryse-tine-testing. Aktiviteten til ingrediensene bør ikke reduseres med tid.

Forbehandling av påfyllingsvann

En vannbehandlingssakkyndig bør vurdere forbehandling av påfyllingsvannet for å kontrollere oppløste gasskonsentrasjoner, vannhardhet, oppløste faste stoffer og pH, som en integrert del av vannbehandlingsstrategien.

En grundig og strategisk tilnærming til valg og implementering av vannbehandlingsprogrammet er nøkkelen til å sikre lang levetid, optimal ytelse og korrosjonsbeskyttelse i lukkede energisystemer.

Relaterte artikler

Hensikten med vannbehandling
Hensikten med vannbehandling
9 mai, 2022

Viktig med riktig vannbehandling Vannbehandling i lukkede varme- og kjølesystemer er avgjørende for å unngå korrosjon, s...

Inspektor - skybasert vannbehandlingskontroll
Inspektor - skybasert vannbehandlingskontroll
27 april, 2022

Kompa er stolte av å presentere Inspektor – vår innovative og skybaserte inspeksjonstjeneste for vannbehandlingskontroll...

Forståelse av vannmykning og avionisering i vannbehandling
Forståelse av vannmykning og avionisering i vannbehandling
2 april, 2022

Vannmykning og avionisering er essensielle deler av et vannbehandlingsprogram i områder med hardt vann. Disse prosessene...