Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Akkumulator­tank
Akkumulator­tank
Apr 23, 2024 1:00:19 PM

Akkumulatortanker spiller en avgjørende rolle i effektivitetsforbedring og kapasitetsregulering i lukkede energianlegg. ...

Plate­­­varmeveksler
Plate­­­varmeveksler
Apr 23, 2024 12:55:53 PM

Platevarmevekslere er effektive og plassbesparende løsninger for varmeoverføring i lukkede energianlegg. Hva er en plate...

Tilbakeslags­ventil
Tilbakeslags­ventil
Apr 23, 2024 12:51:52 PM

Tilbakeslagsventiler er essensielle for å sikre korrekt strømningsretning og forhindre tilbakestrøm av væsker i lukkede ...

Kuleventil
Kuleventil
Apr 23, 2024 12:49:46 PM

Kuleventiler er en av de vanligste ventilene brukt i lukkede energianlegg for å kontrollere strøm og trykk av væsker. Hv...

Strupeventil
Strupeventil
Apr 23, 2024 12:47:59 PM

Strupeventiler er viktige for å kontrollere strømningshastigheten og trykket i lukkede energianlegg. De tillater finjust...

Pumpe
Pumpe
Apr 23, 2024 12:45:16 PM

Pumper er sentrale komponenter i lukkede energianlegg, nødvendige for å sikre kontinuerlig og effektiv sirkulasjon av væ...

Finfilter
Finfilter
Apr 23, 2024 12:43:39 PM

Finfilter er kritiske komponenter i lukkede energianlegg, brukt til å fjerne små partikler og forurensninger fra væskene...

Magnetfilter
Magnetfilter
Apr 23, 2024 12:42:25 PM

Magnetfilter er viktige for å forbedre renholdet og effektiviteten i lukkede energianlegg ved å fjerne magnetiske og noe...

Shuntventil
Shuntventil
Apr 23, 2024 12:39:52 PM

Shuntventiler er avgjørende for å opprettholde effektiviteten og funksjonaliteten i lukkede energianlegg, hvor de bidrar...

Grovfilter
Grovfilter
Apr 23, 2024 12:37:04 PM

Grovfilter er essensielle komponenter i lukkede energianlegg, brukt for å fjerne store partikler og forurensninger fra v...