Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Grovfilter
Grovfilter
Apr 23, 2024 12:37:04 PM

Grovfilter er essensielle komponenter i lukkede energianlegg, brukt for å fjerne store partikler og forurensninger fra v...

Manometer
Manometer
Apr 23, 2024 12:28:09 PM

Manometre er essensielle instrumenter i lukkede energianlegg, brukt for å overvåke og regulere trykket i ulike deler av ...

Vakuumavgasser
Vakuumavgasser
Apr 23, 2024 12:24:34 PM

Vakuumavgassere spiller en viktig rolle i å opprettholde effektiviteten og levetiden til lukkede energianlegg ved å fjer...

Ekspansjonstank
Ekspansjonstank
Apr 23, 2024 12:22:23 PM

Ekspansjonstanken er en av de viktigste komponentene i et lukket energianlegg. Ekspansjonstankens oppgave er å håndtere ...

Stengeventil
Stengeventil
Apr 23, 2024 12:20:09 PM

Stengeventiler er kritiske komponenter i lukkede energianlegg, hvor de styrer og regulerer strømmen av væsker og gasser....

Varmeveksler
Varmeveksler
Apr 23, 2024 12:16:30 PM

Varmevekslere er avgjørende komponenter i lukkede energianlegg, som f.eks. oppvarming, kjøling og prosessanlegg. De over...

Doseringsmåler
Doseringsmåler
Apr 23, 2024 12:05:35 PM

I vannbehandlingssystemer for lukkede energianlegg, som varme- og kjølesystemer, er presis og effektiv dosering av kjemi...

Galvanisk korrosjon
Galvanisk korrosjon
Apr 22, 2024 10:31:29 AM

Galvanisk korrosjon er en form for korrosjon som oppstår når ulike metaller er elektrisk tilkoblet i nærvær av en elektr...

Silikater
Apr 8, 2024 3:37:22 PM

Silikater, med deres karakteristiske variabilitet i sammensetningen nNa2O: mSiO2, representerer en fundamentalt viktig k...

Karakterskala for væskekvalitet
Karakterskala for væskekvalitet
Mar 20, 2024 10:30:04 AM

I alle væskebårne anlegg er vannet eller frostvæske energibæreren som skal frakte energien rundt i bygget. Det er derfor...