Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Galvanisk korrosjon
Galvanisk korrosjon
Apr 22, 2024 10:31:29 AM

Galvanisk korrosjon er en form for korrosjon som oppstår når ulike metaller er elektrisk tilkoblet i nærvær av en elektr...

Sort vann i anlegget
Sort vann i anlegget
Nov 8, 2023 9:41:53 AM

Sort vann i energianlegget er et symptom på korrosjon og kan varsle om underliggende problemer som truer effektiviteten ...

Biofilm i gulvvarmekretser
Biofilm i gulvvarmekretser
Dec 8, 2022 12:49:45 AM

På grunn av de gunstige vekstforholdene i lavtemperaturanlegg, slik som gulvvarmekretser, er de ofte svært utsatt for ba...

Biofilm og begroing i lukkede energianlegg
Biofilm og begroing i lukkede energianlegg
Aug 1, 2022 9:32:09 AM

I lukkede varme- og kjøleanlegg kan bakterievekst være en utfordring. I anlegg der temperaturen ligger mellom 20-50 grad...

Kvalitetssjekk ved prosjektering
Kvalitetssjekk ved prosjektering
May 9, 2022 4:25:00 PM

Det er mange viktige hensyn som må tas ved prosjektering av et lukket energianlegg. Rørentreprenøren har vanligvis gode ...

Inntaksvannet i Norge
Inntaksvannet i Norge
May 9, 2022 4:24:39 PM

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dett...

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
May 9, 2022 4:24:27 PM

Forbehandling av påfyllingsvann I Norge fylles de fleste lukkede varme- og kjøleanlegg opp med kommunalt nettvann. Bruk ...

Jernkorrosjon
Jernkorrosjon
May 9, 2022 4:21:00 PM

Når stål (som i hovedsak består av jern og karbon) kommer i kontakt med oksygen og vann vil det begynne å korrodere. Når...

Prosjektering av energianlegg
Prosjektering av energianlegg
May 9, 2022 3:58:55 PM

Når et lukket energianlegg skal prosjekteres, enten det gjelder rehabilitering eller nybygg, er det en rekke faktorer so...

Kalkbelegg
Kalkbelegg
May 9, 2022 3:46:41 PM

Kalkbelegg eller kalsiumbelegg regnes vanligvis ikke som et akutt problem i varme- og kjølesystemer med minimal etterfyl...