Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Riktig vannprøvetaking for mikrobiologiske analyser
Riktig vannprøvetaking for mikrobiologiske analyser
Jan 28, 2024 2:19:41 PM

Når det kommer til vannprøvetaking for mikrobiologiske analyser, er nøyaktighet og korrekt prøvetakingsprosedyre avgjøre...

Korrosjonseffekter på stål
Korrosjonseffekter på stål
Jan 28, 2024 1:40:54 PM

Lavkarbonstål og lavlegert stål, også kjent som bløttstål, er allsidige materialer som brukes i en rekke applikasjoner p...

Hvordan fungerer vannbehandling med Inspektor?
Hvordan fungerer vannbehandling med Inspektor?
Jan 27, 2024 8:39:18 PM

Inspektor genererer en innsiktsrapport ved å kombinere vår fagkunnskap med kartleggingsdata, analyseresultat fra væskepr...

Optimal vannbehandling: Veien til økt energieffektivitet og bærekraft
Optimal vannbehandling: Veien til økt energieffektivitet og bærekraft
Jan 26, 2024 10:26:44 PM

I løpet av det siste året har Norge gjort signifikante fremskritt innen energieffektivitet og bærekraft, spesielt innen ...

Intervjue med Torstein Hofvind - ekspert på ekspansjonskar
Intervjue med Torstein Hofvind - ekspert på ekspansjonskar
Jan 26, 2024 10:05:43 PM

I en nylig samtale med Torstein, en anerkjent ekspert på ekspansjonskar, fikk vi dypere innsikt i denne kritiske kompone...

Benchmarking av Vannkvalitet: Et Kritisk Verktøy for Bygningseiere
Benchmarking av Vannkvalitet: Et Kritisk Verktøy for Bygningseiere
Jan 26, 2024 9:45:27 PM

Vannkvalitetsstyring går langt utover å sikre helse, sikkerhet og velvære for bygningens brukere. For bygningseiere repr...

Væskeanalyse
Væskeanalyse
Jan 26, 2024 9:00:53 PM

Ved en vannbehandlingskontroll benyttes væskeanalysen til å avdekke om vannbehandlingsprogrammet fungerer etter hensikte...

Sort vann i anlegget
Sort vann i anlegget
Nov 8, 2023 9:41:53 AM

Sort vann i energianlegget er et symptom på korrosjon og kan varsle om underliggende problemer som truer effektiviteten ...

Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
Jun 1, 2023 10:51:48 PM

Det finnes flere typer analyser man kan gjøre av væsken fra lukkede varmeanlegg eller kjøleanlegg. Forskjellige utfordri...

Biofilm i gulvvarmekretser
Biofilm i gulvvarmekretser
Dec 8, 2022 12:49:45 AM

På grunn av de gunstige vekstforholdene i lavtemperaturanlegg, slik som gulvvarmekretser, er de ofte svært utsatt for ba...