Sort vann i energianlegget er et symptom på korrosjon og kan varsle om underliggende problemer som truer effektiviteten og levetiden til systemet. Denne artikkelen tar for seg hvordan sort vann, ofte et resultat av magnetittavleiringer, kan påvirke drift og vedlikehold av energianlegg, og hvordan man best identifiserer, håndterer, og forebygger slik korrosjon for å sikre en stabil og energieffektiv drift.

Sort vann - et varsel om korrosjon

Opplever du sort vann når du tar prøver fra varme- eller kjøleanlegg, er dette et tydelig faresignal. I motsetning til tidligere oppfatninger indikerer ikke sort vann "dødt" vann som er ufarlig; det tyder snarere på at alvorlige korrosjonsprosesser har funnet, eller fortsatt finner sted, noe som kan forårsake betydelige driftsutfordringer.

Magnetitt: Den skjulte synderen

Magnetitt er ofte hovedårsaken til det sorte vannet. Denne svarte jernoksyden dannes under korrosjon i miljøer med lavt oksygennivå, selv i systemer med luftutskillere. Med sin høye egenvekt og sterke magnetisme, fører magnetitt til sedimentering i områder med lav vannhastighet og kan feste seg til komponenter som pumper og ventiler. Fastkiling av partikler i ventiler kan forstyrre vannmengdereguleringen.

Ufordelaktig sedimentering

Over tid kan oppsamlet magnetitt slite ned rør og komponenter, forkorte levetiden deres, og føre til kostbare utskiftninger. Sedimentering i varmeavgivere, som radiatorer, kan også hindre vannstrøm og resultere i utilstrekkelig varmeoverføring, og kalde radiatorer kan være resultatet.

Sedimentering av magnetitt i rørsystem

 

Påvisning av magnetitt

En vannprøve avslører sirkulerende magnetitt ved at partiklene legger seg i bunnen av prøveflasken. Sort vann i prøven er et ubestridelig tegn på tilstedeværelse av magnetitt. Analyser gir innsikt i hvilke prosesser som foregår i systemet.

For fysisk undersøkelse av sedimentering, kjenn etter temperaturforskjeller på radiatoren, eller bruk et termografikamera for å visualisere varmedistribusjonen.

Håndtering av magnetittproblemet

Etter å ha identifisert problemets omfang er neste skritt å fjerne magnetitten. Et magnetfilter i delstrøm kan effektivt tiltrekke og fange opp partiklene, som deretter kan fjernes ved regelmessig rensing. Dette bør kombineres med et partikkelfilter for å også fjerne ikke-magnetiske forurensninger.

Ved mindre avleiringer kan fysisk banking på radiatorer hjelpe, men større sedimenter kan kreve demontering eller kjemisk rensing av systemet.

Neste steg

Hvis du mistenker magnetitt i systemet, start med en vannprøve!

Kompa kan bistå med prøvetakingen, analyse ved et akkreditert laboratorium, og tilstandsvurdering av energianlegget ditt. Med Kompa's fageksperter vil du få en grundig vurdering av korrosiviteten i anlegget, identifisere pågående korrosjonsprosesser, og få veiledning for å håndtere problemet for en optimal og energieffektiv drift.

 

 

Relaterte artikler

Korrosjonseffekter på sink
Korrosjonseffekter på sink
22 mars, 2022

Sink brukes ofte som et beskyttende belegg på stålrør og rørdeler, spesielt i kaldtvannstjenester. Imidlertid er det vik...

Totalt levedyktig antall (TVC): Et vindu til vannkvalitet
Totalt levedyktig antall (TVC): Et vindu til vannkvalitet
18 mars, 2022

Totalt levedyktig antall (TVC) bakterier i en vannanalyse anses som en viktig indikator på generell vannkvalitet, spesie...