Inntaksvannet i Norge

Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dette vannet har et naturlig høyt innhold av luft, ca 11% luft per liter vann er en tommelfingerregel.

Luft består hovedsakelig av nitrogen (ca 78%), oksygen (ca 21%) og karbondioksid (0,04%), og sammen med mindre mengde andre gasser utgjør dette luften vi puster inn hver dag.

Også andre prosesser påvirker vannkildene. Humus er organisk materiale som oftest med lukt, som vaskes ut i vannkildene som følge av mindre sur nedbør og klimaendringer. Humus gir økt farge på vannet og setter større krav til vannbehandling fra kommunene. 

Det er altså dette vannet, med høyt innhold av luft, oksygen og eventuelle vannkjemikaler fra kommunens vannbehandlingsanlegg, vi fyller i våre lukkede energianlegg.

Relaterte artikler

Utfordringer med oppløste gasser i kaldt springvann
Utfordringer med oppløste gasser i kaldt springvann
30 mars, 2022

Kaldt springvann, ofte brukt til å fylle systemer, kan være over 95 % mettet med oppløste gasser, inkludert oksygen. Lik...

Effektiv fjerning av luft og oppløste gasser i lukkede systemer
Effektiv fjerning av luft og oppløste gasser i lukkede systemer
21 mars, 2022

I lukkede systemer er det avgjørende å sikre en effektiv fjerning av luft for å opprettholde systemets effekt og levetid...

Hensikten med vannbehandling
Hensikten med vannbehandling
9 mai, 2022

Vannbehandling i lukkede varme- og kjølesystemer er avgjørende for å unngå korrosjon, sedimentering og beleggdannelse. U...