Kvalitetssikring av prosjektet

Det er mange hensyn som må taes ved prosjektering av et lukket energianlegg. 

Rørentreprenøren har som regel gode kvalitetssikringer for hva som skal på plass. 

Her er allikevel en grei oversikt dersom du skulle være i tvil. 

Dimensjonering

 • Er anleggets max/min temperaturer tatt høyde for?
 • Hva med effekter?
 • Er alle rør dimensjonert riktig?

Vannmengder

 • Er alle vannmengder på systemtegningen riktig påført?

Trykkfall

 • Er trykkfall angitt?
 • Hva er kritisk kurs?

Pumper

 • Spenning?
 • Enkeltpumpe eller tvillingpumpe?
 • Våtløper eller tørrløper?

Plassering pumpesensor

 • Bør pumpesensor plasseres på pumpa eller ute i anlegget?

Utlufting

 • Mikrobobleutskiller?
 • Vakumutlufter?

Filter

 • Hovedfilter og filter ute i anlegget?
 • Magnetfilter
 • Partikkelfilter
 • Grovsil
 • Vannbehandlingsutstyr?

Temperatur/trykkavlesning

 • Plassering av temperaturfølere?
 • Sikkerhetsventil - blåsetrykk?

Automatikk

 • Innreguleringsventiler
 • Reguleringsventiler med motor?
 • Energimålere?

Tilkoblingstusser

 • Rør dimensjon?
 • Rekkefølge på fordeler stokk?
 • Retning rørstusser?

Hovedmål på sentral

 • Inntransport-åpninger?
 • Plass i teknisk rom?

Annet utstyr

 • Trykkuavhengige motor-ventiler.
 • Dynamiske strengregulerings-ventiler
 • Differansetrykk regulatorer. 

Tegninger

 • Er alle systemtegninger korrekte?
 • Grensesnitt for leveransen?
 • Er alle opplysninger med?

 

Tredjepartskontroll

Alle disse faktorene er enkeltvis og sammen en del av det ferdige anlegget. Er du usikker på om rørentreprenør har fått med seg alle behovene du har for bygget? Eller at det er satt tilstrekkelig fokus på energisparing i utformingen?

Kompa tilbyr objektiv tredjepartsvurdering og kravspesifikasjonsidentifisering. 
Fagekspertene i Kompa har ingen annen agenda enn å sørge for at du får et mest mulig energieffektivt anlegg - uavhengig av rørentreprenør. 

Husk! Det er langt rimeligere å gjøre et grundig kvalitetssikringsarbeid i forkant av utførelsen, fremfor å måtte foreta endringer og utbedringer etter anlegget er installert. 

 

Relaterte artikler

Konduktivitet
Konduktivitet
9 mai, 2022

Konduktivitet Konduktivitet eller ledningsevne er vannets evne til å lede strøm, og konduktiviteten øker med økt innhold...

Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg
Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg
9 mai, 2022

Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg Det finnes mange faktorer som kan bidra til fremvekst av bakter...

Black Water November
Black Water November
24 november, 2022

November er måneden hvor vi i Kompa setter fokus en utfordring mange overser: tilstedeværelsen av magnetitt i varmeanleg...