Fjernvarme representerer et energisystem hvor varmeenergi produseres sentralt og distribueres til ulike lokasjoner for oppvarmingsformål. I Norge er det vanlig å generere denne varmen ved hjelp av avfallsforbrenning, flisfyringsanlegg, spillvarme, eller varmepumper. Energien transporteres gjennom et fjernvarmenett - en lukket rørsløyfe der varmt vann sirkulerer til brukerne, avkjøles etter bruk, og deretter returneres til energianlegget for oppvarming.

Komponentene i fjernvarmesystemet

Primærsiden (Tilførselssiden)
Dette er energileverandørens domene, ansvarlig for å forsyne kundesentralen med fjernvarme opp til varmeveksleren. Denne siden representerer grensen for leverandørens ansvar.

Sekundærsiden (Brukersiden)
Dette er kundens domene, hvor varmeenergien blir benyttet. Dette kan være i borettslag, sameier, offentlige bygg, eller næringsbygg. Teknisk sett inkluderer dette byggets interne rørnett, pumper og annet nødvendig utstyr for intern varmedistribusjon.

Varmesentralen
Hjertet av fjernvarmesystemet, hvor vannet oppvarmes før det sendes ut i fjernvarmenettet. Varmesentraler kan variere i størrelse og omfang, fra å forsyne en hel bydel til kun et nabolag, men prinsippet forblir konsekvent.

Kundesentralen
Dette er punktet hvor fjernvarmenettet kobles til bygningens varmesystem. Kundesentralen inneholder en eller flere varmevekslere som overfører energi fra fjernvarmevannet til kundens varmesystem. Den kan sammenlignes med et sikringsskap for elektrisitet; det er her fjernvarmen tilkobles, energien distribueres i bygget, og forbruket måles og faktureres.


Fordeler med fjernvarme

Fjernvarme tilbyr en effektiv og bærekraftig måte å distribuere varmeenergi på, noe som kan redusere både økonomiske kostnader og miljøpåvirkning. Systemet muliggjør sentralisert produksjon av varme fra fornybare eller gjenvunnet energikilder, og optimaliserer energibruk ved å levere varme der det trengs, når det trengs.

I sum representerer fjernvarme en integrert og koordinert tilnærming til energidistribusjon, som bidrar til å opprettholde komfort og varme på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte.

Relaterte artikler

Væske-til-vann-varmepumpe
Væske-til-vann-varmepumpe
1 september, 2022

En væske-til-vann-varmepumpe, ofte referert til som bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe, representerer en...

En grundig introduksjon til fjernvarme
En grundig introduksjon til fjernvarme
28 oktober, 2022

En grundig introduksjon til fjernvarme Fjernvarme er en ekstremt fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang ...

Oljekjel
Oljekjel
1 september, 2022

Med innføringen av forbudet mot fossilt brensel til oppvarming av bygg i januar 2020, tok Norge et betydelig skritt mot ...