Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Karakterskala for væskekvalitet
Karakterskala for væskekvalitet
Mar 20, 2024 10:30:04 AM

I alle væskebårne anlegg er vannet eller frostvæske energibæreren som skal frakte energien rundt i bygget. Det er derfor...

Riktig vannprøvetaking for mikrobiologiske analyser
Riktig vannprøvetaking for mikrobiologiske analyser
Jan 28, 2024 2:19:41 PM

Når det kommer til vannprøvetaking for mikrobiologiske analyser, er nøyaktighet og korrekt prøvetakingsprosedyre avgjøre...

Væskeanalyse
Væskeanalyse
Jan 26, 2024 9:00:53 PM

Ved en vannbehandlingskontroll benyttes væskeanalysen til å avdekke om vannbehandlingsprogrammet fungerer etter hensikte...

Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
Jun 1, 2023 10:51:48 PM

Det finnes flere typer analyser man kan gjøre av væsken fra lukkede varmeanlegg eller kjøleanlegg. Forskjellige utfordri...

Biofilm i gulvvarmekretser
Biofilm i gulvvarmekretser
Dec 8, 2022 12:49:45 AM

På grunn av de gunstige vekstforholdene i lavtemperaturanlegg, slik som gulvvarmekretser, er de ofte svært utsatt for ba...

Væskeprøve og analyse
Væskeprøve og analyse
Nov 9, 2022 1:57:36 PM

Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne energianlegg. Komponentene i anl...

Hva forteller fargen på vannprøven?
Hva forteller fargen på vannprøven?
Aug 24, 2022 12:31:42 PM

For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket varmeanlegg eller kjøleanlegg anbefales det å gjennomføre en væskeanaly...

Biofilm og begroing i lukkede energianlegg
Biofilm og begroing i lukkede energianlegg
Aug 1, 2022 9:32:09 AM

I lukkede varme- og kjøleanlegg kan bakterievekst være en utfordring. I anlegg der temperaturen ligger mellom 20-50 grad...

Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg
Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg
May 9, 2022 4:13:47 PM

Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg Det finnes mange faktorer som kan bidra til vekst av bakterier ...

Temperatur
Temperatur
May 9, 2022 4:09:50 PM

Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. For eksempel dobles korrosjonshastigheten for stål i en mild klorløsni...