På grunn av de gunstige vekstforholdene i lavtemperaturanlegg, slik som gulvvarmekretser, er de ofte svært utsatt for bakterievekst og biofilm. Illustrasjonsvideoen vår gir en god innføring i hvordan biofilm oppstår og hvilke driftsutfordringer dette kan medføre.

Gulvvarmeanlegg spesielt utsatt

Lukkede vannbårne energianlegg fylles gjerne opp med kommunalt tappevann. Dette vannet vil alltid inneholde en naturlig mengde bakterier, og i et gulvvarmeanlegg vil spesielt gunstige temperaturer legge til rette for bakterievekst. I et varmeanlegg med et skreddersydd vannbehandlingsprogram installert, vil imidlertid veksten av bakterier holdes under kontroll og fremveksten av biofilm vil forhindres. 

Det er ved manglende, eller ikke-eksisterende vannbehandling at biofilm får etablere seg og problemene oppstår.

Biofilm forårsaker en rekke problemer i varmeanlegg

Årsaken til ujevn varmefordeling i vannbårne gulvvarmeanlegg, og tilfeller med driftsproblemer i gulvvarmesløyfer, kan ofte spores tilbake til bakterievekst og biofilm.  Driftsproblemer som følge av bakteriell aktivitet inkluderer:

  • Redusert varmeavgivning
  • Bakteriell korrosjon
  • Redusert effekt av korrosjonsinhibitorer
  • Redusert gjennomstrømning

I de mest ekstreme tilfellene er forholdene for bakterievekst så gode at løsrevet biofilm kan flyte fritt rundt i vannstrømmen og tette igjen ventiler, siler og filtre. I slike tilfeller må pumpene jobbe hardere for å opprettholde samme sirkulasjonshastighet i anlegget, noe som medfører at energiforbruket også vil øke.

Redusert varmeoverføring

Thomsen AF, Kjellerup BV, Olesen BH, Frølund B, Lorenzen J og Agerbæk M (2002) «Mikrobiel vækst på overflader». Dansk Kemi, 83, nr. 3 Biofilm er svært varmeisolerende og selv et tynt lag med biofilm i et varmeanlegg vil redusere den termiske effekten betydelig.

Grafen til høyre sammenligner biofilm med kalsiumkarbonat (kalkbelegg) og viser hvordan biofilm gir et større effekttap enn et kalkbelegg av samme tykkelse.
Illustrasjon: Thomsen AF, Kjellerup BV, Olesen BH, Frølund B, Lorenzen J og Agerbæk M (2002) «Mikrobiel vækst på overflader». Dansk Kemi, 83, nr. 3

Dersom biofilm har etablert seg i anlegget vil den termiske effekten i anlegget reduseres og anleggets temperatur vil måtte økes for å kompensere for dette tapet. Økt temperatur betyr økt energiforbruk, noe som igjen betyr økte energikostnader. 

Bakterier og korrosjon

Om biofilm først har etablert seg er den både mer motstandsdyktig og vanskeligere å fjerne enn frittflytende bakterier. På metalloverflaten i et lukket varmeanlegg kan korrosjon oppstå under biofilmen, selv om anlegget har et vannbehandlingsprogram som for eksempel inkluderer korrosjonsinhibitorer. Dette skjer fordi laget med biofilm hindrer kontakt mellom inhibitoren og metalloverflaten.

Noen bakterier kan også bruke komponentene som er tilstede i inhibitorer, som nitritt og fosfat, som matkilde. Slik bakteriell aktivitet vil redusere nivåene av inhibitor i systemet og kan dermed forårsake indirekte korrosjon.

Om det benyttes glykol i systemet, og konsentrasjonen er lav, kan bakterier bryte ned glykolen til syreprodukter, noe som vil redusere pH nivået i systemet. Lav pH vil også øke risikoen for korrosjon ettersom metaller korroderer raskere i sure miljøer. 

Skreddersydde løsninger

Selv om det har vært iverksatt tiltak mot bakterievekst tidligere, kan slike problemer raskt dukke opp igjen ved manglende oppfølging. Ingen varmeanlegg er like og hvert anlegg trenger derfor skreddersydde løsninger for å håndtere biofilm og bakterievekst.

Det er lettere å opprettholde kontroll over bakteriell aktivitet i et varmeanlegg, enn å fjerne biofilm fra systemet når det først har etablert seg. Derfor er det viktig at alle vannbehandlingsprogram følges opp minimum årlig, og oftere i de tilfellene hvor man opplever driftsproblemer eller avvik.

Hvordan kommer du i gang?

For å avdekke om biofilm er en utfordring ved ditt anlegg, anbefaler vi å utføre en tilstandsvurdering av anlegget med Inspektor. Vår digitale inspeksjonsløsning gjør jobben enkel for deg og sørger for at du får en nøyaktig oversikt og en utfyllende vurdering av tilstanden til ditt energianlegg.  

En løpende avtale sikrer deg også en årlig kontroll av anlegget slik at problemer kan fanges opp i en tidlig fase - før de leder til omfattende og kostbare driftsproblemer.

 

Hvordan fungerer Inspektor?

Inspektor er et innsiktsverktøy som enkelt lar deg registrere data om eget varmeanlegg og identifisere status på dagens vannbehandlingsprogram. Verktøyet lar deg gjennomføre inspeksjon av egne anlegg selv, eller ved hjelp av en av våre sertifiserte partnere.

Inspeksjonen foregår ved at applikasjonen ber deg kartlegge anlegget ved å identifisere komponenter, besvare spørsmål rundt dagens vannbehandling og eventuelle kjente driftsproblemer. Deretter skal du foreta en vannprøve fra den aktuelle kretsen som du sender inn til analyse. 

Inspektor sammenfatter den innsamlede informasjonen som våre fageksperter deretter vurderer. Resultatet blir en uavhengig tilstandsrapport hvor data og kunnskap sørger for status og innsikt i egne anlegg, væskekvalitet og vannbehandling. Eventuelle avvik adresseres med skreddersydde tiltak og produktuavhengige anbefalinger for optimalisering av hvert enkelt anlegg. 

Relaterte artikler

Korrosjonssonder
Korrosjonssonder
17 mars, 2022

Korrosjonssonder, spesielt de som benytter lineær polarisasjonsmotstand (LPR), representerer en sentral teknologi for av...

Indirekte mikrobielt påvirket korrosjon
Indirekte mikrobielt påvirket korrosjon
22 mars, 2022

Indirekte mikrobiell påvirket korrosjon er en betydelig bekymring i lukkede varme- og kjølesystemer, da mikrober kan påv...

Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
1 juni, 2023

Det finnes flere typer analyser man kan gjøre av væsken fra lukkede varmeanlegg eller kjøleanlegg. Forskjellige utfordri...