November markerer en spesiell fokusperiode for oss i Kompa, hvor vi belyser en ofte oversett utfordring i varmeanlegg – nærværet av magnetitt. Denne korrosjonsprodukten fra jern kan ha betydelige konsekvenser for effektiviteten og levetiden til varmesystemer.

Problemet med magnetitt

Historisk sett ble sortfarget vann i varmeanlegg ansett som ufarlig. Nyere forskning og forståelse viser imidlertid at dette er et klart faresignal. Magnetitt, en form for jernoksid, er resultatet av jernkorrosjon. Denne forbindelsen er ikke bare et tegn på korrosjon, men også en årsak til ytterligere komplikasjoner som slitasje og blokkeringer i systemet. Disse blokkeringene kan alvorlig begrense varmefordelingen og redusere systemets effektivitet, noe som fører til økte driftskostnader og energiutgifter.

Diagnostisering og behandling

Det sorte vannet kan ha flere årsaker, og det er essensielt å fastslå den eksakte årsaken før man iverksetter tiltak. Feil håndtering kan forverre tilstanden og føre til unødvendige kostnader.

Inspektor

For å møte denne utfordringen har Kompa utviklet "Inspektor", en innovativ tjeneste designet for å gi grundige analyser og løsninger for varmeanlegg. Inspektor tilbyr:

  • En skybasert gjennomgang av vannbehandlingsprogrammet ditt.
  • Detaljerte analyser av væskeprøver for å nøyaktig identifisere tilstedeværelsen av magnetitt og andre forurensninger.
  • Innsiktsrapporter som vurderer væskekvaliteten og gir en helhetlig karakter på systemets helse.
  • Faglige vurderinger og anbefalinger fra Kompas ekspertteam, uavhengig av produktinteresser.

Fordelene med Inspektor

Med Inspektor mottar du en tilstandsrapport basert på grundig fagkunnskap, og anbefalinger som er tilpasset nettopp ditt anlegg. Dette gjør det mulig å ta proaktive skritt mot optimalisering av systemet. Tjenesten sporer også historisk data og identifiserer trender, noe som gir verdifull innsikt i systemets langsiktige helse og hjelper med å forutse fremtidige utfordringer.

Ta det første skrittet mot en sikker og energieffektiv drift med Inspektor fra Kompa.

Relaterte artikler

Væske-til-vann-varmepumpe
Væske-til-vann-varmepumpe
1 september, 2022

En væske-til-vann-varmepumpe, ofte referert til som bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe, representerer en...

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
9 mai, 2022

Forbehandling av påfyllingsvann I Norge fylles de fleste lukkede varme- og kjøleanlegg opp med kommunalt nettvann. Bruk ...

En grundig introduksjon til fjernvarme
En grundig introduksjon til fjernvarme
28 oktober, 2022

Fjernvarme er en fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang rekke energikilder, slik som spillvarme fra indu...