Totalt levedyktig antall (TVC) bakterier i en vannanalyse anses som en viktig indikator på generell vannkvalitet, spesielt i forhold til bakterieinnhold. TVC gir verdifull innsikt, selv om det er viktig å anerkjenne at denne metoden bare fanger opp en fraksjon av det totale bakterieinnholdet, nemlig de aerobe bakteriene som trives på det valgte næringsmediet og ved den spesifikke inkubasjonstemperaturen.

Utførelse av laboratorieanalyse

Prøvepreparering: En 1 ml prøve spres på overflaten av næringsrike medier eller tilsettes i en petriskål og blandes med smeltede næringsrike medier før det stivner.

Inkubasjon: Platen inkuberes ved en forhåndsbestemt temperatur og tidsperiode, typisk ved 22°C i 72 timer, 30°C i 72 timer, eller 37°C i 48 timer, basert på analysens mål og formål.

Telling og resultatuttrykk: Etter inkubasjonen telles koloniformende enheter (cfu) på platene, og resultatet uttrykkes som cfu/ml.

Betraktninger og tolkninger

Inkubasjonstemperaturens rolle: TVC-resultatene er sensitiv til inkubasjonstemperaturen. Det er essensielt å forstå at resultater oppnådd ved forskjellige inkubasjonstemperaturer ikke kan sammenlignes direkte eller kombineres i en trendanalyse.

Sammenligning av metoder: Mens TVC-resultater også kan oppnås ved hjelp av testsett, er det viktig å merke seg at resultater fra laboratorieanalyser og testsett kan variere. Selv om resultatene innad i hver metode bør være selvkonsistente, anbefales det ikke å kombinere dem for å vurdere vannkvalitetstrender.

TVC-metoden gir et verdifullt øyeblikksbilde av den aerobe bakteriepopulasjonen og er en nyttig indikator for å overvåke vannkvalitetstrender og identifisere tap av kontroll over bakterienivåer. For en grundig og nøyaktig vurdering av vannkvaliteten, bør TVC-analyser betraktes som en del av en omfattende vannkvalitetsvurdering.

Kontakt våre eksperter for detaljert forståelse og tolkning av TVC-resultater samt for veiledning i å opprettholde optimal vannkvalitet i dine anlegg.

Relaterte artikler

Biofilm og begroing i lukkede energianlegg
Biofilm og begroing i lukkede energianlegg
1 august, 2022

I lukkede varme- og kjøleanlegg kan bakterievekst være en utfordring. I anlegg der temperaturen ligger mellom 20-50 grad...

Mikrobielt påvirket korrosjon
Mikrobielt påvirket korrosjon
22 mars, 2022

Mikrobielt påvirket korrosjon (MIC) er et fenomen der bakterier spiller hovedrollen i nedbrytingen av metaller. La oss u...

Sulfatreduserende bakterier (SRB)
Sulfatreduserende bakterier (SRB)
18 mars, 2022

Sulfatreduserende bakterier (SRB) er mikroorganismer som spiller en viktig rolle i korrosjon av metaller i lukkede energ...