Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Plastrør og diffusjon
Plastrør og diffusjon
May 9, 2022 4:25:38 PM

Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig. Plastrør slipper nemlig oksygen igjennom dersom ...

Diffusjon
Diffusjon
May 9, 2022 4:23:28 PM

Dersom et lukket varme- eller kjøleanlegg består av plastmaterialer uten diffusjonssperre kan oksygen diffundere inn i a...

Etterfylling
Etterfylling
May 9, 2022 4:23:10 PM

Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk eller lekkasjer i anlegget. Under ...

Løst oksygen
Løst oksygen
May 9, 2022 4:03:59 PM

Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten til metaller i...

Anodisk oksygenfjerning
Anodisk oksygenfjerning
Mar 31, 2022 12:06:23 AM

Passiv anodisk oksygenfjerning er en prosess hvor systemvannet sirkuleres med lav hastighet gjennom et kar. Dette karet ...

Oksygenfjernere
Oksygenfjernere
Mar 30, 2022 11:13:43 PM

Oksygenfjernere som natriumsulfitt og dietylhydroksylamin (DEHA) er avgjørende for å opprettholde integriteten i høytemp...

Ekspansjonskar
Ekspansjonskar
Mar 21, 2022 2:34:34 PM

Væsker, spesielt vann, utvider seg betydelig ved oppvarming. For eksempel vil vann utvide seg med om lag 3% når det oppv...

Effektiv fjerning av luft og oppløste gasser i lukkede systemer
Effektiv fjerning av luft og oppløste gasser i lukkede systemer
Mar 21, 2022 2:28:14 PM

I lukkede systemer er det avgjørende å sikre en effektiv fjerning av luft for å opprettholde systemets effekt og levetid...

Strategier for minimering av oppløst oksygen i lukkede energianlegg
Strategier for minimering av oppløst oksygen i lukkede energianlegg
Mar 21, 2022 2:26:21 PM

Oppløst oksygen i vannsystemer kan reagere med metaller og skape hydroksider eller salter, en prosess som driver anodisk...

Vannkvalitetsanalyse -  andre komponenter
Vannkvalitetsanalyse -  andre komponenter
Mar 18, 2022 12:09:56 AM

I vannkvalitetsanalysen for lukkede energianlegg vurderes også andre produkter som kan være tilstede i vannet. Dette er ...