Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

En grundig introduksjon til fjernvarme
En grundig introduksjon til fjernvarme
Oct 28, 2022 10:02:32 PM

Fjernvarme er en fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang rekke energikilder, slik som spillvarme fra indu...

Fyringskurve
Fyringskurve
Oct 14, 2022 12:44:12 PM

Fyringskurve for varmeanlegg En strategi for å regulere vannbårne varmeanlegg er å justere fyringskurven. Dette innebære...

Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
Oct 5, 2022 11:04:43 AM

Fjernvarme og vannbehandling Hvorfor er vannbehandling så viktig på sekundærsiden for å oppnå god varmeoverføring. Å vær...

Fjernvarme - hvordan fungerer det?
Fjernvarme - hvordan fungerer det?
Aug 22, 2022 2:20:47 PM

Fjernvarme representerer et energisystem hvor varmeenergi produseres sentralt og distribueres til ulike lokasjoner for o...