Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Hva forteller fargen på vannprøven?
Hva forteller fargen på vannprøven?
Aug 24, 2022 12:31:42 PM

For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket varmeanlegg eller kjøleanlegg anbefales det å gjennomføre en væskeanaly...

Frekvens for prøvetaking
Frekvens for prøvetaking
Mar 18, 2022 11:08:40 PM

Prøvetaking og analyse av systemvann er en kritisk del av ethvert vannbehandlingsregime. Det er viktig å ha et klart pro...

Lagring og transport av væskeprøver
Lagring og transport av væskeprøver
Mar 18, 2022 9:51:04 PM

For å sikre nøyaktighet i vannkvalitetsanalyser, er det essensielt å følge korrekte prosedyrer for lagring og transport ...

Analyse av mikrobiologi: En presis prosess
Analyse av mikrobiologi: En presis prosess
Mar 18, 2022 9:22:13 PM

Prosessene for mikrobiologisk prøvetaking spiller en avgjørende rolle i vurderingen av vannkvalitet. Dette innebærer nøy...

Prøveflasker for mikrobiologisk analyse: vurder dette før innsamling
Prøveflasker for mikrobiologisk analyse: vurder dette før innsamling
Mar 18, 2022 9:20:11 PM

Når det kommer til mikrobiologisk analyse, er valget av prøveflasker av avgjørende betydning for å oppnå pålitelige resu...