Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling
En grundig introduksjon til fjernvarme
En grundig introduksjon til fjernvarme
Oct 28, 2022 10:02:32 PM

Fjernvarme er en fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang rekke energikilder, slik som spillvarme fra indu...

Hva forteller fargen på vannprøven?
Hva forteller fargen på vannprøven?
Aug 24, 2022 12:31:42 PM

For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket varmeanlegg eller kjøleanlegg anbefales det å gjennomføre en væskeanaly...

Innsikt i Lukkede Energisystemer: Forståelse av Korrosjon og Vedlikeholdsbehov
Innsikt i Lukkede Energisystemer: Forståelse av Korrosjon og Vedlikeholdsbehov
May 4, 2022 8:57:14 AM

Lukkede energisystemer, ofte oppfattet som vedlikeholdsfrie og fullstendig isolert fra omgivelsene, er i virkeligheten u...

Utforsk emner

Se alle emner

Nylige innlegg