Aluminiumskorrosjon

Støpt eller smidd aluminium benyttes i noen tilfeller i lukkede varme- og kjøleanlegg. Eksempler på bruk av aluminium er i enkelte varmevekslere eller radiatorer. Det er viktig å kjenne til om anlegget inneholder komponenter av aluminium før man utarbeider et vannbehandlingsprogram.

 

Lite korrosivt

Aluminium er i utgangspunktet lite korrosivt fordi metallet har evnen til å danne en beskyttende hinne av aluminiumoksid. Oksidfilmen beskytter det underliggende metallet mot oksidasjon når pH er mellom 6.5 og 8.5. Ved surere eller mer basiske forhold løses oksidfilmen opp og risikoen for uniform korrosjon øker. I anlegg med aluminium er det derfor viktig at pH ikke overskrider 8.5. For anlegg uten aluminium anbefales en høyere pH.

 

Pittingkorrosjon

Aluminium kan utsettes for pittingkorrosjon, og reaksjonshastigheten påvirkes av innholdet av klorid, sulfat og kobber. Risikoen for pittingkorrosjon øker med økende kloridinnhold, og avtar normalt med økende hardhet (kalkinnhold). Dette skyldes dannelse av beskyttende karbonat-metall forbindelser. Dersom sirkulerende kobberpartikler sedimenterer på komponenter av aluminium dannes en lokal galvanisk celle som kan medføre alvorlig pittingkorrosjon.

 

Galvanisk korrosjon  

Aluminium kan også utsettes for galvanisk korrosjon. Risikoen for galvanisk korrosjon med aluminium er større for kobber og kobberlegeringer enn for jernforbindelser.

 

 

 

Relaterte artikler

Indirekte mikrobielt påvirket korrosjon
Indirekte mikrobielt påvirket korrosjon
22 mars, 2022

Indirekte mikrobiell påvirket korrosjon er en betydelig bekymring i lukkede varme- og kjølesystemer, da mikrober kan påv...

Strømningsmengde og strømningshastighet
Strømningsmengde og strømningshastighet
9 mai, 2022

Strømningsmengde I et lukket varme- eller kjøleanlegg sirkulerer et bestemt volum med væske gjennom anlegget. Dette volu...

Korrosjonsinhibering i lukkede energianlegg: En dyptgående oversikt
Korrosjonsinhibering i lukkede energianlegg: En dyptgående oversikt
30 mars, 2022

Korrosjon er en av de mest utfordrende problemene i lukkede energianlegg, og effektiv korrosjonsinhibering er avgjørende...