Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig. Plastrør slipper nemlig oksygen igjennom dersom de ikke er utstyrt med barrierer mot det. 

Oksygenbarrierer

Dersom plastrør som ikke har barrierer mot oksygen benyttes i et lukket energianlegg, vil oksygen kunne trenge inn i anlegget via diffusjon. Resultatet er tilførsel av oksygen i anlegget som kan redusere anleggets effekt og øke risikoen for korrosjon. Plastrør uten oksygenbarrierer bør derfor ikke benyttes i lukkede energianlegg.

Diffusjon

Oksygen diffunderer gjennom plastrøret (uavhengig av tykkelse og hydrostatisk trykk) fordi partialtrykket av oksygen er mye høyere utenfor røret enn inni. 

For å unngå dette ble barriereplastrør (for PE-X og PB) tilgjengelig på slutten av 1980-tallet. Denne barrieren er enten en plastfilm på innsiden av røret eller et aluminiumslag i midten av rørveggen (komposittrør). 

 

Relaterte artikler

Hvordan fungerer vannbehandling med Inspektor?
Hvordan fungerer vannbehandling med Inspektor?
27 januar, 2024

Inspektor genererer en innsiktsrapport ved å kombinere vår fagkunnskap med kartleggingsdata, analyseresultat fra væskepr...

Vannkvalitetsanalyse - hardhet
Vannkvalitetsanalyse - hardhet
17 mars, 2022

Forvaltning av vannkvalitet i lukkede energianlegg er avgjørende for å opprettholde systemets effektivitet og levetid. E...

Optimal vannbehandling: Veien til økt energieffektivitet og bærekraft
Optimal vannbehandling: Veien til økt energieffektivitet og bærekraft
26 januar, 2024

I løpet av det siste året har Norge gjort signifikante fremskritt innen energieffektivitet og bærekraft, spesielt innen ...