Hvilke materialer benyttes i lukkede energianlegg?

I lukkede energianlegg benyttes en lang rekke materialer med ulike egenskaper. Valget av materialer er i stor grad basert på de spesifikke behovene til bygget hvor anlegget monteres. 
De vanligste materialene vi finner i lukkede energianlegg er:

 • Lavkarbonstål (konstruksjonsstål)
 • Rustfritt stål
 • Galvanisert stål
 • Støpejern
 • Aluminium
 • Kobber
 • Kobberlegeringer
 • Gummi (elastomer)
 • Plast (PVC, PEX, ABS, HDPE etc)

Metaller benyttes i distribusjonsrørene og i komponenter som varmevekslere, pumper, ventiler, radiatorer og andre varmeavgivere. Gummi (elastomer) benyttes som tetninger, inkludert «O-ringer» i ventiler og armaturer. Plast benyttes til røropplegg i tillegg til individuelle komponenter av beslag og utstyr.

Stål, kobberlegeringer og aluminium egner seg svært godt som materiale i lukkede varme- og kjølesystemer da korrosjonshastigheten lar seg kontrollere og kan holdes til et minimum. 
Dette gjøres ved å holde nivået av oppløst oksygen i vannet lavt.

Det finnes imidlertid andre faktorer enn oksygen som påvirker korrosjonsprosessen på de enkelte metallene. Eksempler på dette er: 

 • Lavkarbonstål, rustfritt stål og kobber kan bli utsatt for mikrobielt påvirket korrosjon.
 • Ulike metaller med ulike egenskaper kan korrodere når de monteres i samme anlegg.
 • Messing kan bli utsatt for avsinking under rette omstendigheter.
 • Dersom vannet inneholder mye klorider kan dette utsette aluminium og rustfritt stål for groptæring.

Hvilke egenskaper har de forskjellige materialene? 

Alle materialer som benyttes i et lukket energianlegg, enten de er metalliske eller ikke metalliske, bør ha industrigodkjenning for bruk i varme- og kjøleanlegg. Materialene må i tillegg være kompatible med væsken.

Dette er viktig ettersom nedbrytning av de forskjellige materialene over tid kan føre til

 • lekkasjer
 • begrenset gjennomstrømningen i anlegget
 • eller tillate at oksygen kommer inn i systemet.

Tabellen under oppsummerer korrosjonsproblemer tilknyttet ulike materialer benyttet i lukkede vannsystemer.

Materiale
Brukt hvor
resistens mot Korrosjon
Andre kjente problemer

Aluminium

 

 • Varmevekslere
 • Kjeler
 • Radiatorer

God korrosjonsbestandighet i oksygenrikt vann med nøytral eller svakt alkalisk pH. Aluminium bør ikke utsettes for pH høyere enn 8,5.

Eksponering for høy pH forårsaker raskt tap av metall og dannelse av aluminiumhydroksidslam. Aluminium er utsatt for grop-korrosjon ved moderate klorid- eller sulfatkonsentrasjoner.

Kobber og kobber-legeringer

 • Kobberrør 
 • Messingventiler
 • Beslag

God korrosjonsbestandighet i vann med nøytral eller moderat alkalisk pH.
I oksygenrikt vann blir kobber utsatt for angrep som medfører erosjon av metallet og sedimentering 

Kobberioner som kommer inn i vannet kan føre til korrosjon av stål og aluminium. Messing kan bli utsatt for spenningskorrosjonssprekker når den utsettes for ammoniakk.

Stål og støpejern

 • Stålrør
 • Varmevekslere
 • Kjele
 • Pumper

Lave konsentrasjoner av oppløst oksygen resulterer i en jevn korrosjon og produksjon av magnetitt. Høye konsentrasjoner av oppløst oksygen kan resultere i punktkorrosjon på ujevnheter i stålet

Dannelse av uløselige jernoksider som flyter med vannet øker slitasjen på pumper. I tillegg øker risikoen for punktkorrosjon i områder med lav strømning der sedimentering oppstår.

 

Galvanisert stål

 • Noen rørsystemer

Innvendig galvaniserte rør og beslag bør ikke benyttes i varmeanlegg

Galvanisert stål kan danne sinkhydroksid som avsettes som partikler i vannet

Rustfritt stål

 • Varmevekslere
 • Pumpehus
 • Mindre deler
     • Unntaksvis rør og koblinger

Svært motstandsdyktig mot generell korrosjon, men kan være utsatt for gropdannelser, sprekk-korrosjon og spenningskorrosjon ved høye klorid eller sulfatkonsentrasjoner

 

Selv om ikke-metalliske komponenter, slik som tetninger, pakninger, membraner og foringer ikke direkte blir utsatt for korrosjon fra oksygen kan de allikevel bli utsatt for kjemisk angrep som forårsaker hevelse, mykgjøring, sprekkdannelser eller lignende. Dette kan igjen ha negativ innvirkning på anlegget og dets levetid. 

Materiale
Brukt hvor
resistens mot Korrosjon
Andre kjente problemer

Plastikk

 

 • Plastikkrør
 • Gulvvarme
 • Mindre deler

Motstandsdyktig mot korrosjon, men kan bli utsatt for fysisk nedbrytning av for eksempel sollys.

Plast lar oksygen trenge gjennom plastrørveggen. Trykkmotstanden avtar med temperaturen.

Gummi

 • Fleksible slangeforinger
 • O-ringer
 • Tetninger

Motstandsdyktig mot korrosjon. Kan bli utsatt for gradvis kjemisk og fysisk nedbrytning som fører til tap av fleksibilitet og sprekker.

Kan også bidra til dannelse av biofilm.

 

Relaterte artikler

pH
pH
9 mai, 2022

pH er et mål på surhetsgraden (konsentrasjonen av hydrogenioner) i vannet. pH angis på en skala mellom 0 og 14 der verdi...

Jernkorrosjon
Jernkorrosjon
9 mai, 2022

Når stål (som i hovedsak er en legering av jern og karbon) kommer i kontakt med oksygen og vann vil det begynne å korrod...

Utforming av et lukket energianlegg
Utforming av et lukket energianlegg
9 mai, 2022

For at det lukkede energisystemet skal fungere så optimalt som mulig må flere ting tas med i vurderingen