Sink brukes ofte som et beskyttende belegg på stålrør og rørdeler, spesielt i kaldtvannstjenester. Imidlertid er det viktig å være oppmerksom på korrosjonseffekter når sink kommer i kontakt med spesifikke forhold i lukkede varme- og kjølesystemer.

Temperaturavhengighet

Innvendig belagte rør og fittings med sinkbelegg er generelt egnet for kaldtvannstjenester. Problemer oppstår imidlertid når disse komponentene brukes i varmtvanns- eller varmesystemer. Dette skyldes at korrosjonshastigheten i oksygenert vann dramatisk øker når temperaturen overstiger 55°C. Ved 60°C skjer en omvendring av potensialet, og sink blir katodisk for stål. Dette kan føre til alvorlig angrep på stålrørene, inkludert lokalisert korrosjon kjent som "pitting," og i ekstreme tilfeller perforering av rørene.

Det er viktig å være oppmerksom på denne temperaturavhengigheten når man vurderer bruken av sinkbelagte komponenter i varmtvanns- eller varmesystemer. Å overskride de spesifikke temperaturgrensene for sinkbelegget kan føre til økt korrosjon og betydelige skader på systemet.

For å unngå slike korrosjonseffekter bør det vurderes alternative materialer eller belegg som er bedre egnet for høyere temperaturer i lukkede varme- og kjølesystemer. Å forstå de spesifikke begrensningene og egenskapene til materialene som brukes i slike systemer er avgjørende for å opprettholde systemets integritet og levetid.

Relaterte artikler

Biofilm og begroing i lukkede energianlegg
Biofilm og begroing i lukkede energianlegg
1 august, 2022

I lukkede varme- og kjøleanlegg kan bakterievekst være en utfordring. I anlegg der temperaturen ligger mellom 20-50 grad...

Uhensiktsmessig vannbehandling
Uhensiktsmessig vannbehandling
17 mars, 2022

Innen bygningsforvaltning kan utfordringer med vannkvalitet i varme- og kjølesystemer føre til betydelige driftsprobleme...

Navigering av utfordringer i lukkede kjøleanlegg
Navigering av utfordringer i lukkede kjøleanlegg
18 mai, 2022

Kjøleanlegg spiller en sentral rolle i å opprettholde optimal temperatur og luftkvalitet, spesielt i bygg med høy varmeu...