Konduktivitet

Konduktivitet eller ledningsevne er vannets evne til å lede strøm, og konduktiviteten øker med økt innhold av løste stoffer i vannet. Når konduktiviteten er høy har vannet (elektrolytten) bedre evne til å frakte elektronene i korrosjonsprosessen, og korrosjonshastigheten øker.

I Norge har kommunalt nettvann som tilføres lukkede energianlegg normalt lav konduktivitet. Korrosjonsprosesser kan bidra til å øke konduktiviteten noe når metallioner frigjøres til væsken.
Dersom man observerer unormale økninger i konduktivitet i et anlegg kan dette være en indikasjon på at vannet har blitt tilsatt feil kjemikalie eller er kontaminert med andre stoffer.

Konduktivitet angis i µS/cm eller mS/m (1 mS/m = 10 µS/cm)

 

Relaterte artikler

Oksygenbarrierer i plastrør
Oksygenbarrierer i plastrør
9 mai, 2022

Oksygenbarrierer i plastrør Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig. Plastrør slipper nem...

Kobberkorrosjon
Kobberkorrosjon
9 mai, 2022

Kobberkorrosjon Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og kjøleanlegg. Kobber benyttes s...

Sulfatreduserende bakterier (SRB)
Sulfatreduserende bakterier (SRB)
18 mars, 2022

Sulfatreduserende bakterier (SRB) er mikroorganismer som spiller en viktig rolle i korrosjon av metaller i lukkede energ...