Fjernvarme og vannbehandling

Hvorfor er vannbehandling så viktig på sekundærsiden for å oppnå god varmeoverføring. 

Å være tilkoblet fjernvarme er en energibesparende og miljøvennlig form for oppvarming av bygninger. Fjernvarme i seg selv er en ekstremt fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang rekke energikilder. Bygninger som er tilkoblet fjernvarmenettet frigjør samtidig kapasitet i strømnettet. AdobeStock_498788832-1

Dersom brukerne av bygget ikke opplever at rommene blir tilstrekkelig varme vil de allikevel sette inn elektriske varmekilder som vifteovner og elektriske panelovner, og da er jo energigevinsten tapt. 

Så hvis fjernvarme er så godt egnet til oppvarming, hvorfor opplever vi tilfeller hvor brukerne likevel klager på kalde rom?

Fra varmekilden til radiatoren

Et fjernvarmesystem har tre hovedelementer: varmekildene, distribusjonssystemet og kundegrensesnittet.

Fjernvarmen føres fra varmekilden til bygningene via fjernvarmeleverandørens eget distribusjonssystem. Hos fjernvarmekunden er det installert en kundesentral og her overføres energien fra fjernvarmesiden til kundens varmeanlegg via en varmeveksler. Kundens varmeanlegg fordeler varmen rundt i bygget via varmeavgivere, slik som radiatorer, gulvvarme og ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Det er i dette vannet at problemene kan oppstå.  

Vannkvalitet

Kundens vannbårne varmeanlegg sirkulerer varmen rundt i bygget og skal avgi varmen fra fjernvarmen så effektivt som mulig. Er kvaliteten på dette vannet dårlig kan det imidlertid raskt oppstå korrosjonsprosesser, noe som vil hindre effektiv varmeavgivning i byggets varmeavgivere. Rustent rør singel-1

Mange på sekundærsiden vet for eksempel ikke hvilken tilstand deres eget varmeanlegg har da bygget er forholdsvis nytt og man ikke har tenkt på å undersøke dette. Andre tenker at siden bygget er koblet til fjernvarme så går varmen direkte fra fjernvarmeleverandøren gjennom byggets radiatorer. Slik direkte tilkobling er svært uvanlig for mindre næringsbygg og sameier og hver byggeier bør sørge for et optimalt vannbehandlingsprogram spesielt tilpasset sitt anlegg.  

Lyse Neo

Forus EnergigjenvinningLyse Neo er en del av Lyse-konsernet og leverer fjernvarme til kunder i Rogaland fylke. Selskapet er et godt eksempel på en samfunnsaktør som har fokus på å bidra til å nå regionens klimamål ved å frigjøre kraft og utnytte avfallsressurser. 

På Forus Energigjenvinning sluttbehandles avfallet
fra regionen ved forbrenning og spillvarmen derfra benyttes til å lage strøm. Den delen det ikke kan lages strøm av benytter Lyse Neo til å levere fjernvarme.
 

«God vannbehandling er viktig for at våre kunder skal oppnå god økonomi og bærekraft  i deres vannbårne anlegg. Riktig vannbehandling på sekundærsiden er forbyggende vedlikehold på sitt beste og sørger for økt levetid samt bedret ytelse og drift både på våre og kundens systemer.» forklarer Pål Andre Zazzera Johansen.

Bilde Pål Andre Zazzera Johansen med logo-1
Pål Andre jobber som Senior Ingeniør Teknisk Kundestøtte hos Lyse Neo. Han forklarer at selskapet har implementert svært gode rutiner for vannbehandling i deres distribusjonsnett. Vannet i fjernvarmenettet skal tross alt levere energien fra  varmesentralen til kundene så effektivt som mulig.

Han ser imidlertid at byggene hvor de leverer fjernvarme ikke alltid har et godt nok vannbehandlingsprogram på plass. Det medfører at bygget ikke blir tilstrekkelig oppvarmet, selv om de får levert den energien de skal ha. 

25. oktober arrangerer Lyse Neo et webinar for deres fjernvarmekunder. Pål Andre er godt fornøyd med at selskapet har hentet inn fagekspertene i Kompa for å gi kundene en god innføring i viktigheten av vannbehandling. 

Kompas løsning

"Med Kompas digitale verktøy kan fjernvarmekundene kartlegge egne anlegg, ta vannprøve og bestille væskeanalyse på egenhånd" forklarer Maria Råken som jobber som fagansvarlig for vannbehandling i Kompa. 

Hun forteller at kundene får tilsendt en tilstandsvurdering på eget anlegg som identifiserer eventuelle problemområder og anbefalinger for hvilke tiltak som bør iverksettes. På denne måten får kundene en objektiv vurdering av tilstanden på anlegget sitt uten å forplikte seg til å kjøpe et spesifikt produkt eller benytte en leverandør. 

Maria Råken - Portrett 1 – med Logo_firkantet

Kompa har samlet noen av landets fremste fageksperter innen vannbehandling og det er denne innsikten som benyttes når dataene fra inspeksjonen vurderes. 

"Vi kobler dataene med vår innsiktsdatabase og fagkompetanse for å gi deg de beste rådene for optimal vannbehandling. Ved avvik får du produktuavhengige anbefalinger for å sikre optimal drift" forteller Maria. 

Hun viser samtidig til at dersom kundene ikke ønsker å utføre inspeksjon av anlegget på egenhånd så har Kompa et nettverk av sertifiserte partnere som er opplært i bruk av Inspektor-verktøyet og kan utføre både inspeksjon og eventuell avvikshåndtering for kunden. 

"På denne måten sørger vi for at kundene kan få en totalleveranse innen vannbehandling, samtidig som vi kan levere produkt- og leverandøruavhengig rådgivning" avslutter Maria. 

Relaterte artikler

Effektiv energiutnyttelse med solfangere
Effektiv energiutnyttelse med solfangere
1 september, 2022

Solfangere tilbyr en bærekraftig måte å utnytte solenergi for oppvarming av boliger og tappevann. Disse anleggene, som i...

Fjernvarme - hvordan fungerer det?
Fjernvarme - hvordan fungerer det?
22 august, 2022

Fjernvarme representerer et energisystem hvor varmeenergi produseres sentralt og distribueres til ulike lokasjoner for o...

Biokjel
Biokjel
1 september, 2022

En biokjel representerer en bærekraftig og effektiv løsning for oppvarming av boliger, ved å benytte bioenergi som ved, ...