For å sikre helse og funksjonalitet i lukkede energianlegg er det avgjørende å overvåke og kontrollere mikrobiologisk aktivitet i systemvannet. Vannkvalitetsanalyser med fokus på mikrobiologi gir innsikt i potensielle utfordringer og mulige trusler mot systemets integritet.

Viktigheten av mikrobiologisk overvåking

Mikrobiologisk overvåking er avgjørende for å forstå og kontrollere bakteriell aktivitet i anlegget:

Generell bakterieaktivitet: Vannprøvene analyseres for totalt antall levedyktige bakterier. Selv om disse ikke nødvendigvis er direkte involvert i korrosjon, indikerer høye nivåer en mangelfull mikrobiologisk kontroll.

Pseudomonader: Disse slimdannende bakteriene bidrar til biofilmforming og kan fungere både aerobt og anaerobt. En høy konsentrasjon av pseudomonader kan indikere dårlig mikrobiologisk kontroll i systemet.

Sulfatreduserende bakterier (SRB): SRB er kjent for å bidra til korrosjon i rørsystemer. Analyse av SRB er kompleks, og et ikke-detekterbart resultat betyr ikke nødvendigvis at SRB er fraværende.

Nitrittreduserende bakterier (NRB): NRB kan omdanne nitritt (eller nitrat) til ammoniakk eller nitrogengass, og analysen brukes for å undersøke raskt tap av nitritt og dens innvirkning på systemets korrosjonshemming.


Tilnærming til analyse og tolkning

En grundig analyse og tolkning av disse mikrobiologiske faktorene er avgjørende for å forstå tilstanden til systemet og for å treffe informerte beslutninger om nødvendige tiltak:

Begrensning av Risiko: Forståelse av mikrobiologien i systemet kan hjelpe til med å begrense risikoen for korrosjon og systemnedbrytning.
Tilpasning av Vannbehandling: Basert på analysen kan vannbehandlingsprogrammet tilpasses for å kontrollere og redusere uønsket mikrobiologisk aktivitet.

Neste skritt og ekspertise

Ved å gjenta prøvetakingen for å bekrefte analyseresultatene, kan anleggseiere og driftspersonell håndtere systemer på en proaktiv måte. Med faglig bistand fra Kompa kan man sikre at riktig vannbehandling og mikrobiologisk kontroll er på plass. Ta kontakt med våre rådgivere for å høre hvordan vi kan bistå med å sikre optimal vannkvalitet og systemhelse i ditt lukkede energianlegg.

Relaterte artikler

Oksygenbarrierer i plastrør
Oksygenbarrierer i plastrør
9 mai, 2022

Oksygenbarrierer i plastrør Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig. Plastrør slipper nem...

Totalt levedyktig antall (TVC): Et vindu til vannkvalitet
Totalt levedyktig antall (TVC): Et vindu til vannkvalitet
18 mars, 2022

Totalt levedyktig antall (TVC) bakterier i en vannanalyse anses som en viktig indikator på generell vannkvalitet, spesie...

Utforming av et lukket energianlegg
Utforming av et lukket energianlegg
9 mai, 2022

For at det lukkede energisystemet skal fungere så optimalt som mulig må flere ting tas med i vurderingen