Sulfatreduserende bakterier (SRB) er mikroorganismer som spiller en viktig rolle i korrosjon av metaller i lukkede energianlegg. Å påvise tilstedeværelsen av SRB i vannprøver er avgjørende for å implementere effektive korrosjonskontrollstrategier. Her ser vi på to metoder for å påvise SRB i vannprøver.

Metode 1: Indikatorgel

I den første metoden tilsettes 2 ml prøve til overflaten av et indikatorgel i et rør. Dette røret inkuberes ved 30°C i fem dager, og man observerer det daglig for eventuell sverting av prøven. Hvis en svart linje vises på overflaten, indikerer det en positiv reaksjon. Antallet SRB tilstedeværende estimeres deretter etter hvor raskt svertingen beveger seg nedover røret. Dette gir en grov idé om SRB-konsentrasjonen i prøven.

Metode 2: Membranfiltrering

Den andre metoden er en kvantitativ tilnærming basert på drikkevannsanalysemetoder. Her filtreres et volum av prøven (100 ml) gjennom et membranfilter med en porestørrelse på 0,45 μm. Membranen er finmasket nok til å fange alle bakteriene fra prøven på overflaten. Membranen overføres deretter til en selektivt næringsmedium og inkuberes i 24 timer ved 37°C under anaerobe (oksygenfrie) forhold. Hver levedyktig organisme vil formere seg under slike forhold og danne synlige kolonier. Svarte kolonier som dannes, identifiseres som sulfatreduserende bakterier.

Tolking for spesialister

Det er viktig å utvise forsiktighet når man tolker resultatene fra disse metodene. Spesifiteten til vekstmediene for SRB-arter kan variere. For eksempel, i mange systemer er desulfovibrio desulfuricans dominante SRB, og dette kan gi ulike reaksjoner i forskjellige tester. Derfor er det viktig å forstå den spesifikke konteksten og analysens begrensninger når man evaluerer SRB-tilstedeværelse i vannprøver.

Tilstedeværelsen av SRB er en indikator på potensiell korrosjonsrisiko i lukkede energisystemer, og derfor er nøyaktig deteksjon og tolkning av resultater avgjørende for effektivt vedlikehold og beskyttelse av slike systemer.

Relaterte artikler

Nitrat / nitrittreduserende bakterier (NRB)
Nitrat / nitrittreduserende bakterier (NRB)
18 mars, 2022

For å påvise nitrat/nitrittreduserende bakterier (NRB) i vannprøver, benyttes en vanlig metode som gir en indikasjon på ...

Nitritt og nitrat som korrosjonsinhibitor
Nitritt og nitrat som korrosjonsinhibitor
30 mars, 2022

I vannbehandlingssystemer er kontroll av korrosjon en kritisk faktor for å opprettholde integriteten og levetiden til ko...

Indirekte mikrobielt påvirket korrosjon
Indirekte mikrobielt påvirket korrosjon
22 mars, 2022

Indirekte mikrobiell påvirket korrosjon er en betydelig bekymring i lukkede varme- og kjølesystemer, da mikrober kan påv...